Olbram Zoubek
zemřel v Praze
dne 15. června 2017

Rozloučení se bude konat
v pátek 23. června 2017
ve 14:00 hodin
ve Velké obřadní síni
krematoria ve Strašnicích.

Marie Zoubková
Salmovská 7
120 00 Praha 2